Här blommar pionen. 

 Denna blomman blev vi förärade  av Bernt och Maj-Britt För cirka 15 år sedan blommar varje år.