Under kvällen var Albin ute på lite pyrsch det blev 2 hjortkalvar.