Kafferast under älgjakten.
 

Tre gamla jaktledare samt en ny.
 

Anton i samspråk med hundföraren Mattias.
 

Anton och Hasse i samspråk.

Glada gubbar!