Lars-Åke har skjutit en älgtjur.
 

Dick har skjutit en spetshjort.
 

Arvid har skjutit en gris.