Efter en tids sjukdom finns inte Chickolina bland om oss längre.Hon har varit en hund som har satt många intryck med sin jakt,samt fött fram 50 valpar.Du finns kvar i vårat minne.Saknaden är stor.