Den stora förloraren syns i bakgrunden,visar sitt missnöje med att peka finger till vinnarna.