11 a gärdet levererar åter gris nr.5 en galt.Grattis Fredrik första viltet på Hållingstorp för hans del.