Wixie och Blenda gjorde ett bra spårarbete samt ståndarbete som Kenth avslutade snyggt.